کسی می آید...

(ویس51) من خواب دیده ام... کسی می آید که مثل هیچ کس نیست. (متن:فروغ فرخزاد، ویس: اریحا)

قطعه ای از بهشت...

(ویس50) اینجا در حوالی قطعه ای از بهشت است... (#ایام_شهادت_امام_رضا)

فصل جدید... ❤

می ارزید، این روزها، به اون شب ها می ارزید. فقط خود خود خدا می دونه چقدر دوسش دارم...

و خداوند پرسپولیس را آفرید

و خداوند پرسپولیس را آفرید تا استقلال بی سرور نماند...

(با آخرین ولوم گوش بدید. اثر اریحا :)، تاخیر در تبریک بخاطر بیان باکس بود. تبریک به همه پرسپولیسی ها صعود به فینال...)

برای روزهایی که خودمان نیستیم

(ویس45) برای روزهای بی حواسی که توی پیاده رو، یا بعد از سبز شدن چراغ عابر پیاده، تنه می خوریم... روزهایی که چای سرد می شود، بستنی آب می شود و صدای راننده تاکسی بلند می شود: «آهای خانم! بقیه پولت...» (متن: وبلاگ سیمیا|تابستان99)

۱ ۲ ۳ . . . ۷ ۸ ۹
המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו