دو امتیاز

(ویس38) کنار نهر خیّن منتظر آغاز عملیات بودیم... نماز مغرب و عشا را خواند... قدری قرآن خواند... سرش را آهسته به گوش من نزدیک کرد و گفت... (متن:کتاب مشهد خیّن|ویس قدیمی)

از جنس پرواز

(ویس36) آیا می توانید این مسئله را حل کنید؟ هواپیمایی با یک و نیم برابر سرعت صوت از ارتفاع 10 متری سطح زمین، ماشین لندکروزی را که با سرعت در جاده مهران-دهلران در حرکت است مورد اصابت موشک قرار می دهد. اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود، معلوم کنید کدام تن می سوزد؟ کدام سر می پرد؟ چگونه باید اجساد را از درون این آهن پاره ی له شده بیرون کشید؟ چگونه بخندیم و نگاه آن عزیزان را فراموش کنیم؟ چگونه می توانیم در شهرمان بمانیم و فقط درس بخوانیم؟ (متن:احمدرضا احدی (رتبه یک کنکور) | ویس قدیمی)

رفاقت به سبک شهید

(ویس34) ماندگاری و حسینی هر دو از نیروهای غواص اطلاعات-عملیات بودند، خیلی با هم انس داشتند، خیلی با هم رفیق بودند. ماندگاری در کربلای 5 شهید شد و حسینی دانشگاه تهران قبول شد... (متن:کتاب مشهد خین|ویس قدیمی)

قرار بود برگردد...

(ویس30) وقتی ساکش را انداخت روی دوشش و از خانه بیرون رفت، زار زار گریه کردم، اما رفت... قرار بود نیمه شعبان برای مراسم نامزدی و بله برون برگردد اما... (متن:طیبه مزینانی|کتاب مجاوران خورشید|بهار 99)

نـامـه ای بـه سـردار...

(ویس20) سلام سردار، آمده ام تا کمی با تو درد دل کنم. راستش چند روزی است حرف هایی روی دلم سنگینی می کند. دلم گرفته است سردار... از خودم، از خود همیشه غافلم، از خود همیشه گرفتارم... (متن:اریحا|زمستان 98)

۱ ۲
המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו