و خداوند پرسپولیس را آفرید

و خداوند پرسپولیس را آفرید تا استقلال بی سرور نماند...

(با آخرین ولوم گوش بدید. اثر اریحا :)، تاخیر در تبریک بخاطر بیان باکس بود. تبریک به همه پرسپولیسی ها صعود به فینال...)

20 سال آینده... (چالش)

(ویس40) بیست سال آینده، می روم به مرداد ماه سال 1419... (متن:اریحا|بهار99)

+ممنونم از غریبه آشنا 🌹، از اونجایی که تاریخ انقضای چالش گذشته، کسی رو دعوت نمی کنم چون فکر می کنم همه نوشتند

آمیرزا رضای طهرانی

(ویس35) آمیرزا رضای طهرانی بزرگ بازار بود. گفت حاجی خسته ام، سینه ام تنگ شده، دیگه نمی تونم نفس بکشم... (متن:فی البداهه در جمع دوستان|ویس قدیمی)

این من و ما، تو نمی شود!

(ویس32) ما در کنار هم به تناقض رسیده ایم، باشد برو این من و تو ما نمی شود. (شعر:علی دائمی|ویس قدیمی)

ده کار قبل از مرگ (چالش)

(ویس26) امروز می خوام در راستای چالش سید جواد به دعوت رفیق نیمه راه، ده تا از کارهایی که باید قبل از مرگ انجام رو بگم... (متن:اریحا|بهار 99)

دعوت می کنم از سمیرا خانم شیری، ریحون خانم، فائزه خانم (آراممغریبه آشنا، رهام (رهام نوشت هاح جیمی، امینـ نویسـ ، و مهدیه‌ی سرگردانِ این روزها که در این چالش شرکت کنند...

۱ ۲
המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו