در وطن خویش غریب...

دست بردار از این در وطن خویش غریب... (شعر: اخوان ثالث، ویس: 28 تیر 1400)

550 روز از تولد اریحا، چه غریبانه گذشت...

از راه های رفته

از راه های رفته... (متن: وبلاگ سیمیا)

کسی می آید...

(ویس51) من خواب دیده ام... کسی می آید که مثل هیچ کس نیست. (متن:فروغ فرخزاد، ویس: اریحا)

قطعه ای از بهشت...

(ویس50) اینجا در حوالی قطعه ای از بهشت است... (#ایام_شهادت_امام_رضا)

فصل جدید... ❤

می ارزید، این روزها، به اون شب ها می ارزید. فقط خود خود خدا می دونه چقدر دوسش دارم...

۱ ۲ ۳ . . . ۴ ۵ ۶
המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו