کسی می آید...

(ویس51) من خواب دیده ام... کسی می آید که مثل هیچ کس نیست. (متن:فروغ فرخزاد، ویس: اریحا)

قطعه ای از بهشت...

(ویس50) اینجا در حوالی قطعه ای از بهشت است... (#ایام_شهادت_امام_رضا)

فصل جدید... ❤

می ارزید، این روزها، به اون شب ها می ارزید. فقط خود خود خدا می دونه چقدر دوسش دارم...

و خداوند پرسپولیس را آفرید

و خداوند پرسپولیس را آفرید تا استقلال بی سرور نماند...

(با آخرین ولوم گوش بدید. اثر اریحا :)، تاخیر در تبریک بخاطر بیان باکس بود. تبریک به همه پرسپولیسی ها صعود به فینال...)

در حوالی شیطان

دیروز شیطان را دیدم. در حوالی میدان بساطش را پهن کرده بود. فریب می فروخت. مردم دورش جمع شده بودند. توی بساطش همه چیز بود... غرور، دروغ، حرص، خیانت، جاه طلبی... (متن: کتاب حکایات حکیمانه، علیرضا شفیعی مطهر |تابستان99)

המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו