20 سال آینده... (چالش)

(ویس40) بیست سال آینده، می روم به مرداد ماه سال 1419... (متن:اریحا|بهار99)

+ممنونم از غریبه آشنا 🌹، از اونجایی که تاریخ انقضای چالش گذشته، کسی رو دعوت نمی کنم چون فکر می کنم همه نوشتند

اسیر زندان خودم

(ویس39) این روزها از خواب که بیدار می شوم، قبل از اینکه آبی به دست و صورتم بزنم، می نشینم پای لب تاب. موبایلم را چک می کنم. نه پیامی آمده نه... [متن: اریحا(تابستان95) | ویس: اریحا(بهار99) | عکس: لرستان، آخرین واگن(اسفند97)]

وقتی که نامت را...

(ویس29) دل مرد را بشکنید، کمرش را بشکنید، قلبش را بشکنید، اما... (متن:لاادری|بهار99)

در آستان تو...

(ویس27) ای شروع هر شروع و ای ناپایان هر پایان... بنده ی سرکش و مغرور دیروز تو، امروز سرشکسته و دل زده از دنیا، نا امید از همه درب هایی که کوبیده، به درگاه تو آمده... (متن: اریحا|بهار 99)

ده کار قبل از مرگ (چالش)

(ویس26) امروز می خوام در راستای چالش سید جواد به دعوت رفیق نیمه راه، ده تا از کارهایی که باید قبل از مرگ انجام رو بگم... (متن:اریحا|بهار 99)

دعوت می کنم از سمیرا خانم شیری، ریحون خانم، فائزه خانم (آراممغریبه آشنا، رهام (رهام نوشت هاح جیمی، امینـ نویسـ ، و مهدیه‌ی سرگردانِ این روزها که در این چالش شرکت کنند...

۱ ۲
המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו